ANBI

De Stichting Vogelopvang Utrecht is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statuten

Jaarverslag 2023 versie 1

Stichting Vogelopvang Utrecht
Rotsoord 24a
3523CL Utrecht
RISN: 8041.04.682

Bestuursleden:
Onze bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
J. (Jaap) van Dijk, voorzitter
G. (Geoffrey) Rosheuvel, penningmeester
R. (Robbert) ter Meulen, secretaris